Card Wise RC Count
S.No.Applicant Name ENUnique_RC_ID
1WOI PHAI00000001
2DLIBONRA LAPASAM00000001
3WONNITA SHYLLA00000001
4PLIELADLANG NONGRUM00000001
5KLOP PALE00000001
6IU LYNGDOH00000001
7KRILA LANGSHIANG BAMKAMAR00000001
8KARILEM SIANGSHAI00000001
9JENISHA MURUH00000001
10KAJI RAI00000001
11PHRIEL SUTING00000001
12JOSPOI NONGBAH00000001
13DAWANKMEN PALE00000001
14TLAS PANOH00000001
15RIHUT LAMIN00000001
16PHIENI DKHAR00000001
17ROIDIS SHADAP00000001
18LOMI DIENGDOH00000001
19LIRIS MUKHIM00000001
20PERINA MUKHIM00000001
21DAHIPOR PAKMA00000001
22SERIS KSOO00000001
23LUIA RYMBAI00000001
24THRINA KHYNRIAM00000001
25SMT MAI KYNDAIT00000001
12345678910...