ASSAM
RC List
District: Sivasagar
Tahsil: Mahmora
Village: Bhalukaguri Habi Gaon
S.No.UNIQUE_RC_IDAPPLICANT NAMEFather /Spouse NameCard Type
1 00000163AKHA MARJISUTU MARJIAPL
2 00000199ALOKA BORALT DHAN DUTTABPL
3 00000117ALPONA KURMIMONURAM HAJDAAPL
4 00000039ANIL BORAGUPINATH BORAAPL
5 00000011ANIMA BORAHLT BONGALI DIHINGIABPL
6 00000218ANIMA DUWARALT PUNARAM CHETIANEW
7 00000003ANIMA GOGOILT BHUDHAR CHETIABPL
8 00000098ANIMA SORAIMURIAGUBORDHAR BORAHAPL
9 00000048ANITA DUWARHABHALAKA GOGOIAPL
10 00000154ANITA URANGLT BHADU URANGAPL
11 00000230ANJALI BORAHPODMESWAR BORAHBPL
12 00000125ANJOLI BORADHONIRAM GOGOIAPL
13 00000077ANJOLI BORGOHAINKHAGIRAM BORAHAPL
14 00000188ANJUMONI GOGOILT KOMAL PASONIBPL
15 00000205ANU BORAHLT GUBARDHAN BORAHBPL
16 00000059ANUMIA KAPCHIKEMANBAHADUR NEWARAPL
17 00000035ASTOMI HASDAMANGLU MAJHIAPL
18 00000232BAJAYANTI GOGOIAJIT CHETIABPL
19 00000143BANTI BORABAPUKON CHETIAAPL
20 00000132BASIA HASDAMONMUHAN HASDA APL
21 00000169BEAUTY BORALT GUPAL PHUKONAPL
22 00000204BHANU GOGAILT MANIK BORUAHBPL
23 00000047BHAROTI KURMIBUDHESHOR KURMIAPL
24 00000009BHAROTI KHAMONLT NEOULKANIA GOGOIBPL
25 00000026BHRIGU KURMIKALISON KURMI APL
26 00000094BHUDIEMAIA RANAGAGANBAHADUR T5HAPAAPL
27 00000069BIDYA CHARAIMURIADEBAN BORUAHAPL
28 00000152BIDYABOTI BORAGATHIYA BHUMIZAPL
29 00000191BIMOLI HEMROMLT BAPURAM HANSDABPL
30 00000183BINA THAPAMONBAHADUR THAPABPL
31 00000120BINA BORANOKUL NEOGAPL
32 00000167BINA BORALT RUPESWAR GOGOIBPL
33 00000089BOBITA RANAMANBAHADUR THAPAAPL
34 00000110BOGA KAPCHIKECHANDRA BAHADUR THAPAAPL
35 00000028BOGIMAIA KEPSAKICHANDRA B THAPAAPL
36 00000008BOHAGI BORAHLT SUPAI LAOHOLIABPL
37 00000234BOHAGI GOGOIHOLIYAM CHUTIABPL
38 00000137BORAKHA GOGOILT TANKA PHUKANAPL
39 00000085BRISHORIE BORAHPREMESWAR GOGOIAPL
40 00000070BROJEN BORAHCHIKON BORUAHAPL
41 00000041BUDH HASDAADHA MAJHIAPL
42 00000158BUDHUNI MARJILT CHIDU MARJIAPL
43 00000153BULI BORALT GHUTUK GOGOIAPL
44 00000106BULU BORABHUGEN CHETIAAPL
45 00000208CHAKI DOI BORAHLT GULAP BORAHBPL
46 00000014CHAMPA BORAHLT HEMO BORUAHBPL
47 00000214CHANDRA GOGOILT KHERESWAR GOGOIBPL
48 00000206DASE HACHDALT DUBAI MARJIBPL
49 00000162DASKI SAUTALLT BHUTU MURAHAPL
50 00000065DEBESWAR MAZILT LILESHOR MAZIAPL
51 00000086DEBI PULAMICHAKRABAHADUR THAPAAPL
52 00000145DEBOJANI BORAHLUKEDHAR CHANGMAIAPL
53 00000165DEEPIKA CHETIYAMONI GOGOIAPL
54 00000015DHANKUMARI RANALT HUKBAHADUR THAPABPL
55 00000176DHONKUMARI THAPALT HARKABAHADUR THAPABPL
56 00000012DIPA BORAHATUL BORAHBPL
57 00000168DIPALI BORALT PADORAM MOHANBPL
58 00000187DULESHOARE BORAHLT LOLIT GOGOIBPL
59 00000197DULESORI GOGOILT KULAI DUWARAHBPL
60 00000107DULUMONI DUWARAPRIYORAM BORAHAPL
61 00000130FHULESWRI GOGOILODOPI BOKOLAPL
62 00000235FOTIK BORAHLT GUBARDHAN BORAHBPL
63 00000087FULLSHORIE BORAHHIRAMON GOGOIAPL
64 00000202FULMONI CHRENLT ARJUN MURMUBPL
65 00000209GETA URANGLT DUMOKA UEANGBPL
66 00000192GETIMONI CHRAI MUREYASURJYA CHETIABPL
67 00000217GONGAMAYA RANALT MEGOBAHADUR THAPABPL
68 00000212GONGMAYA RAIYLT LALBAHADUR NEWARBPL
69 00000109GREEN BORAHKHOGIRAM BORAHAPL
70 00000151HARIMOTI MUNDALT SANIKA MURAHAPL
71 00000126HEMANJOLI DUWARAJATIN BORBARUAHAPL
72 00000071HEMBAHADUR PULAMICHATARABAHADUR PULAMIAPL
73 00000148HEMLATA GOGOILT PUNESWAR GOGOIAPL
74 00000146HEWALI BORASUSAN DIHINGIAAPL
75 00000238HEWALI NAAGBONSHICHAMA MUNDABPL
76 00000231HIRADOI KHAMANLT JOIRAM KOTHALGURIABPL
77 00000025HORIEMAIA RANACHOKRO B PULAMIAPL
78 00000078HORIMAIA NEWARCHAKRA NBAHADURB PULAMIAPL
79 00000037JINTI CHARAIMURIALALIT PHUKONAPL
80 00000156JOIYA HASDALT NIME SAOTALLAPL
81 00000022JOYA HASDAMOHENDRA HASDAAPL
82 00000171JUDESHOR BORABHODRESHOR BORABPL
83 00000118JUNMONI BORAUMESWAR GOGOIAPL
84 00000195JUNMONI DIHINGIALT. DIMBESWAR KONWARBPL
85 00000058JUNMONI GOGOIKHIRASWAR GOGOIAPL
86 00000101JURI BORAMUKHESWAR SAIMKIAAPL
87 00000216JURI KHAMONBASANTA BORUAHAPL
88 00000033KALISORON KURMISIBSORAN KURMIAPL
89 00000226KALPONA GOGOILT PODMADHAR BORUAHBPL
90 00000140KASHMIRI DIHINGIAJADU HEMRAMAPL
91 00000215KOBITA GOGAILT CHANDRA BORUAHAPL
92 00000193KOHUNI GOGOILT PUNESWAR KHAMONBPL
93 00000084KOLPONA BORABOGADHAR BORAHAPL
94 00000190KOLPONA BORAHLT KANURAM HONDIKOIAPL
95 00000081KOLPONA KURMIEJUGEN KURMIAPL
96 00000060KRISHNA BOSUMOTARIPUWABOR DUWARAAPL
97 00000038KRISHNA KEPSAKILAL BAHADUR NEWARAPL
98 00000121KULESWRI MORANLT PURNA CHANGMAIAPL
99 00000056KUMARI THAPAKESHAR BAHADUR THAPAAPL
100 00000233LABAINYA KHAMANLT BONGSIDHAR BOKOLIALBPL
101 00000057LABOINY CHARAIMURIABIMOT GOGOIAPL
102 00000123LABOINY PHUSUNGIPUHESWARI BORUAHAPL
103 00000006LABONYA DIHINGIYALT DEBESWAR LAHONBPL
104 00000161LAKHI DANGILLT RAMESWAR MARJIAPL
105 00000030LILESHOR HASHDALT MOSRU HASHDAAPL
106 00000040LILESWRI SORENNABH MAJHIAPL
107 00000175LILMONI BAKLT BOGHA MARJIBPL
108 00000178LILYMAI DEHENGIAKEKON BORAHBPL
109 00000032LOBHITA KURMIBUDHWER CHUTIAAPL
110 00000055LOKHI BORAHKHAGEN BORAHAPL
111 00000061LOKHI BORAHBAKUL BURAGHOAINAPL
112 00000103LOKHIPROBHA BORAHSITA DUWARAHAPL
113 00000196LOLITA MAYA RANALT DIMBESWAR KONWARBPL
114 00000177MAINU BORALT PODUMBA NEWARBPL
115 00000172MALTI KURMILT MEDHI KURMIBPL
116 00000184MAMONI DUARAUMA GOGOIBPL
117 00000004MAMONI BORAHPREMO DIHINGIABPL
118 00000076MANIK RANABHOKTOBAHADUR KEPSAKIAPL
119 00000223MANJU BORAHLT MOGHURAM HATIMURIABPL
120 00000100MANJU CHARAIMORIAJATIRAM KONWARAPL
121 00000013MANU DUWARAHPRAFULLA BASUMOTARIBPL
122 00000051MENOKA LUHARBASAN KORMOKERAPL
123 00000179MINASHI BORAHBHAGIROTHI MAHANTIBPL
124 00000050MINOTI BORAHKAMAL GOGOIAPL
125 00000036MINOTI KURMILAL KURMI APL
126 00000112MINOTI MAJHISAKU MAJHIAPL
127 00000108MINTUMONI DUWARAPRIYORAM BORAHAPL
128 00000093MIRA KURMIJUGEN KURMIAPL
129 00000105MOINA KURMIESUTUA KURMIAPL
130 00000096MON BAHADUR RANANANDALAL RAMAAPL
131 00000016MONGOL KURMISAMRA KURMIAPL
132 00000182MONI URANGLT BUDHUWA URANGBPL
133 00000053MONIKA DHOURAKHAGEN MOHANAPL
134 00000155MONIKA JERAILT DIGBAHADURAPL
135 00000239MONIKHA MUNDADURU MURARIBPL
136 00000128MONISHA PHUSUNGIAMINA CHETIAAPL
137 00000044MONJU BORADAYELMONI GOGOIAPL
138 00000189MONMAYA THAPALT KHARGABAHADUR THAPABPL
139 00000017MONU BHORADEBIPROSAD RANAAPL
140 00000042MONU BORAHJUGAKANTA GOGOIAPL
141 00000198MONUMAYA RANALT NORKHABAHADUR RANABPL
142 00000062MOUSHOUMI BORAHTULESWAR GOGOIAPL
143 00000111MUKUL THAPALT SIVAPROSHAD THAPAAPL
144 00000046MULADOI BORAHTUKHESWAR GOGOIAPL
145 00000063MUNU CHOUTALLAL KURMI APL
146 00000225NIKHITA BORAHLT LILA BORAHBPL
147 00000170NIRODA BORALT HORURAM CHETIABPL
148 00000010NIRU BORAHLT SUBRATOCHANDRA SAIKIABPL
149 00000064NIRU KURMIECHANDRA KURMIAPL
150 00000186NITAMONI BORAHLT PREMEDHAR GOGOIBPL
151 00000211NUMOLI KHAMONLT GUBIN HONDIKOIBPL
152 00000007PADMA BORAHLT DHAMESWAR PHUKONBPL
153 00000144PHAGUNI DASSARURAM DASAPL
154 00000139PHULESHORI GOGOILT NIYON OGOIAPL
155 00000164PHULESHORI MARJIMAGHI URANGAPL
156 00000237PHULESWARI MARDILT MONIRAM MARJIBPL
157 00000020PHULMAI KURMIJUGAL MAHATUAPL
158 00000147PINKI THAPAGULAP THAPAAPL
159 00000116POLI DUWARAJUGEN HAZARIKAAPL
160 00000052POLLOBI HASDANARAYAN URANGAPL
161 00000031POMILA KURMILAKESWER LUHAR APL
162 00000049POPI BORAHPIYO CHABUKDHARAAPL
163 00000074PORECHARAIMURIAKHAGESWAR GOGOIAPL
164 00000220PORNIMA DUWARALT UMESH GOGOIBPL
165 00000221PRIYA HEMROMLT RAJU MARJIBPL
166 00000222PROMILA BORAHLT JOLESWAR BORGOHAINBPL
167 00000135PROMILA GOGOIROBI ARANDHARAAPL
168 00000129PRONITA BORAJIBAN GOGOIAPL
169 00000099PROTIMA GOGOINABIN GOGOIAPL
170 00000174PROTIMA GOGOILT SUCHAN GOGOIBPL
171 00000021PROTIMA REAIDHINGALABUJI BORUAHAPL
172 00000185PUHESORI DIHINGIALT DEBANDA GOGOIBPL
173 00000001PUNESWARI BORAHLT BOGA DUWARAHBPL
174 00000131PUNI DUWARALILIRAM CHANGMAIAPL
175 00000045PURNIMA KURMILT TULSHI KURMIAPL
176 00000173PURNIMA BORALT BOGHADHAR GOGOIBPL
177 00000229PUTALI BORAHLT MONESWAR CHETIABPL
178 00000138PUTU BONIYALT GUBIN DUTTAAPL
179 00000227RADHAMONI SAIKIALT PREMESWAR BAOURIBPL
180 00000095RAJSRI BORAATUL DEHINGIAAPL
181 00000097RAMASHOR SHORENNARI MAJHIAPL
182 00000002RANJANA KHAMONLT LOKHESWAR GOGOIBPL
183 00000159REKHA KHAMONLT LILA BORAAPL
184 00000203RENU POHUSUNGILT KHAGESWAR GOGOIBPL
185 00000113RIDHAKA MAJHIBOGA MUNDAAPL
186 00000075RIJU BORAHKALIBARI KONWARAPL
187 00000200RINA GOGOILT KHAGESWAR PHUKONBPL
188 00000157RINA URANGLT SOLA URANGAPL
189 00000027RITA BORAHMUHENDRA MADHIAPL
190 00000219RITA JERAILT PORHA MUNDABPL
191 00000043RITA MAIA RANANIRMAL PANAMIAPL
192 00000142RITAMAYA KAPSAKILT NIRMOL PANGMIAPL
193 00000141RITAMAYA RANABHOKUBA THAPAAPL
194 00000024RONJITA BORAGANGA THAPAAPL
195 00000023ROSHY RANABHIM RANAAPL
196 00000207RUHINI GOGAILT SUKHESWAR GOGOIBPL
197 00000054RUMI BASKEHARANADA DEHINGIAAPL
198 00000180RUMI BORAHORESH KONWARBPL
199 00000134RUMI MARDIBOGARAM SORENAPL
200 00000029RUPA MAIA THAPARANTU B RANAAPL
201 00000083RUPALI PHOUSHOUNGALT GIRENDRA GOGOIAPL
202 00000160SANI HASDALT HORENDRA MARJIAPL
203 00000210SANTONA BORAHLT SIVA GOGOIBPL
204 00000115SANU SHADABAPURAM BARUAHAPL
205 00000092SHAKUNTOLA KURMIBHAIA KURMIAPL
206 00000072SHAWALI KURMENEHAL KURMIAPL
207 00000122SHEWALI MORANKHIRESWAR GOGOIAPL
208 00000236SHIKHAMONI KHAMONSENIRAM DIHINGIANEW
209 00000102SHOUMILA GOGOIGOKUL GOGOIAPL
210 00000080SHUJYA LUHARRIDAY KORMAKARAPL
211 00000066SHUMOTHIRA RAIDEHINGIABANUDHAR GOGOIAPL
212 00000018SHUNESWRI GOGOILT SARUTIAPL
213 00000088SHUNMA BORADEBEN GOGOIAPL
214 00000133SHUNMONI MAJHIBIDYADHAR BHUMISAPL
215 00000114SHUNMOTI KEPSAKKARNABAJHADUR MAGANAPL
216 00000034SHUREN KURMIKALISARAN KURMIAPL
217 00000119SONDRA DEBI BORAHARAKANTA PHUKONAPL
218 00000213SORNO KHAMONLT PHONIDHAR PHUKONBPL
219 00000073SUMITRA DUWARANANDA GOGOIAPL
220 00000067SUNBORIE BASKEGIJU MAJHIAPL
221 00000124SUNIA MAJHIGUBARDHAN MAJHIAPL
222 00000005SUNITA KHAMONMAKHANCHANDRA GOGOIBPL
223 00000068SUNNY MAJHIRAM MAJHIAPL
224 00000104SUNU BORAMOHENDRA CHETIAAPL
225 00000181SUSHMA GOGOILT NARJIYAWALA GOGOIBPL
226 00000136SWAPNA BORUAHLT BUDHURAMAPL
227 00000149TARAKUMARI RANALT HOMBAHADUR KEMPSAKIAPL
228 00000201TELESORI GOGOILT SUNBOR BAILUNGBPL
229 00000150TILESHORI BORALT HORAKANTA HAZARIKAAPL
230 00000228TILIMAYA RANALT LAKHAN THAPABPL
231 00000127TONKESWR PHUSUNGIINDRA POHUSUNGIAPL
232 00000082TORA DEKAPODRAM MOHANAPL
233 00000194TORAMAI KHAMONKHAGESWAR GOGOIBPL
234 00000166TORULATA KHAMONDHANESWAR GOGOIAPL
235 00000224TUNTUNI KURMIBASNA KURMIBPL
236 00000079USHA KURMEDEBU KARMAKERAPL
237 00000019VHIDDRI SHORENNORA MAJHIAPL