ASSAM
RC List
District: Sivasagar
Tahsil: Mahmora
Village: Deepling Grant
S.No.UNIQUE_RC_IDAPPLICANT NAMEFather /Spouse NameCard Type
1 00000134AARTI TASSALT DAYA TASABPL
2 00000031ABIL TANTILT GHUNUSTA TANTIAPL
3 00000457AGHANI BHUMIJLT MARU BHUMIJAPL
4 00000444AGUNI KHARIALT DIKU KHARIAAPL
5 00000246AHILA KHATRAPAULLT JAYA BAWRIBPL
6 00000671AHOILYA GHUINLT DURJYA BHUINMMASY
7 00000641AJIT CHODHARILT RAMCHAI CHODHORIMMASY
8 00000791AJIT DEYBIRENDRA DEYMMASY
9 00000445AKASH MURAHLT. MANGAL MURAHAPL
10 00000253AKOLMONI TANTILT GHASI TANTIBPL
11 00000214ALEKHA GOGOILT SAMBU BHUMIJMMASY
12 00000845ALMONI KHETRAPALLT SITA KHETRAPALAPL
13 00000852ALOTI BHUMIJMADHU BHUMIJAPL
14 00000680AMBI BHUINLT HARI KHUDALMMASY
15 00000786AMBIKA KHETRAPAULLT LALJI GANJUMMASY
16 00000036AMBIKA PASILT CHOKMOKIA TANTIAPL
17 00000308AMI BHUIUMESH BHUIMMASY
18 00000661AMINA TANTILT KAPAS TANTIMMASY
19 00000099AMRIKA BAKTIRAGHU KARMAKARBPL
20 00000114ANAMI BHUMIJPARBAT KHETRAPALBPL
21 00000103ANAMIKA BAKTISABBAT KHETRAPALBPL
22 00000746ANAMIKA BHUMIJLT SARTIK KARMAKARNEW
23 00000325ANIL KHARIALT MONSUK KHARIAAPL
24 00000682ANILA TANTILT MADAN BHUMIJMMASY
25 00000051ANIMA BHUINKOSTRA KHUDALAPL
26 00000343ANIMA KALENDIRADHESYAM KAINDIAPL
27 00000788ANIMA KARMAKARLT DEBEN KONWARMMASY
28 00000599ANIMA KUMARDILIP KUMARMMASY
29 00000607ANIMA PAHISITARAM KUMARMMASY
30 00000207ANIMAI CHUTIAPADESWAR CHUTIABPL
31 00000349ANINDITA GOGOI DEOGHARIALT DHARMESWAR GOGOIAPL
32 00000421ANITA BHUMIJLT SURAMON BHUMIJAPL
33 00000576ANITA PASHILT CHOWDHARI KHUDALMMASY
34 00000629ANITA ROBHIDASLT THOGOI ROBIDASMMASY
35 00000707ANJALI BAGTISONA BAKTIMMASY
36 00000180ANJALI BHUMIJLT BINUD TANTIBPL
37 00000282ANJALI BHUMIJLT KALIDHAR KHETRAPALMMASY
38 00000610ANJALI PASILT LAKHIPRASAD PASIMMASY
39 00000122ANJANA BHUMIJJITEN BHUMIJBPL
40 00000685ANJANA BHUMIJLT PREMANANDA MAHALIMMASY
41 00000217ANJANA KHATRAPAULLT JIBAN KALINDIBPL
42 00000075ANJOLI KHETROPALLT KAILA KHETRAPALAPL
43 00000055ANJONA GARHMOHAN JANIAPL
44 00000440ANJONA KUMARMADAN KUMARAPL
45 00000241ANJOONA TANTIBIREN TANTIMMASY
46 00000665ANJU KORMOKARLT LAKHYAN KHUDALMMASY
47 00000174ANJUMONI TASALT BHUGESWAR BAYAKSTABPL
48 00000213ANJUNA KHETROPALLT LAKHESWAR KHETRAPALBPL
49 00000598ANNAPURNA MUNDALT BINOD KALANDIMMASY
50 00000306ANU GOGOIPUNARAM ARANDHARABPL
51 00000053ANU KHETROPALVOVO KHETRAPALAPL
52 00000825ANU TANTIMOHESH GUWALAAPL
53 00000307ANUMAI CHUTIAGUBIN CHETIAMMASY
54 00000244ANUPA KHETROPALLT MEGHNATH KHETRAPALMMASY
55 00000080ANURADHA HAJORIKALT KOL KHAKLARIAPL
56 00000588ARJUN MUNDALT BIKRAM MUNDAMMASY
57 00000650AROTI ROBIDASLT PANU KHETRAPALMMASY
58 00000032AROTI BAKTISANARAM BAKTIAPL
59 00000417AROTI BAWRINARAYAN BAWRIAPL
60 00000269AROTI KARMAKARSUKU KARMAKARBPL
61 00000073AROTI KHETROPALLT PUNARAM KHETROPALAPL
62 00000841AROTI NEOGLT. BASANTA SONOWALAPL
63 00000136ARUNA CHUTIAHITESWAR DUTTABPL
64 00000420ARUPA KHARIALT GETHUA KHARIAAPL
65 00000836ASAMUNI KHETRAPALLT MITHU BHUYANAPL
66 00000577ASHA KALINDILT SUKURMONI BHUMIJMMASY
67 00000430ASHA KHETROPALKAMAL KHETROPALAPL
68 00000835ASHARMONI BHUIE TANTILT CHUKHDEB BHUINAPL
69 00000595ASHOK KALINDIBHAKTA KALINDIMMASY
70 00000525ASHOK SURIBUDHU SURIMMASY
71 00000678ASTOMI KHETROPALSUJIT KHETRAPALMMASY
72 00000166ASTOMI TANTILT TOPOISHA TANTIBPL
73 00000697ASTOMI TANTIMARCOS TANTIMMASY
74 00000850BABITA MUNDALT JUGEN MUNDAAPL
75 00000156BABITA SHARMALT CHANDAN BHUIMMASY
76 00000262BAIKUNTHA TANTILT PANTORA TANTIBPL
77 00000790BAISWABI KHETRAPAULLT BUDHRAM TANTIMMASY
78 00000360BALI MUNDALT GUSA MUNDAAPL
79 00000749BALORAM KARMOKARLT DIMBESWAR KARMOKARMMASY
80 00000309BANDANA HAZARIKA KALITAMANIK CH KALITABPL
81 00000176BANDANA KHETROPALHUSSAIN KHETROPALBPL
82 00000633BANI BHUMIUJLT JOGU TANTIMMASY
83 00000615BARKHAMI TANTIBUDHRAM TANTIMMASY
84 00000270BASANTI GHATUWARLT SURJAN GHATUWARBPL
85 00000480BASANTI KHARIALT SUNESWAR KHARIAAPL
86 00000527BASANTI KHARIATULSHI KHARIAMMASY
87 00000144BASANTI KHARMOKARLT KAMAL KARMAKARBPL
88 00000177BASMOTI KHETROPALLT SAMRA KHETRAPALBPL
89 00000558BASONTI KALINDIPUNARAM KALINDIMMASY
90 00000781BASUMOTI FULMALILT LAMBU TANTIMMASY
91 00000259BEBULA KARMAKARLT MADAN KARMAKARBPL
92 00000115BEHULA KHARMOKARLT PANTOYA SURIBPL
93 00000018BELA TANTILT KEPA TANTIAPL
94 00000686BELWATI BHUMIJPABON KHETRAPALMMASY
95 00000163BELWATI KHETROPALBAPU KHETRAPALBPL
96 00000133BETEKI KHARMOKARLT SONATAN TASABPL
97 00000797BHADURI KORMOKARLT DURGA KARMAKAMMASY
98 00000425BHAGYAWATI KALINDILT HARIMOHAN KALINDIAPL
99 00000428BHAGYAWATI KALINDILAKHIDHAR KALINDI APL
100 00000332BHANI KALINDILT ANAND KALANDIAPL
101 00000690BHANU BHUINLT. CHANDRA BHUINMMASY
102 00000488BHANUMOTI KALINDIHARILAL KALINDIAPL
103 00000603BHARATI SURISHIV MAJHIMMASY
104 00000397BHAROTI KALINDILT BERISAL KALINDIAPL
105 00000043BHAROTI KHETROPALNAROD KHETRAPALAPL
106 00000689BHAWNTI TANTILT KALADHAR TANTIMMASY
107 00000137BHIRGUNATH BHUMIJLT BARM BHUMIJBPL
108 00000376BHONI KHETROPALARUN KHETRAPALAPL
109 00000575BHONI MUNDALT BONDU MUNDAMMASY
110 00000278BICHITRA NEOGBHUGENDRA BHUYANBPL
111 00000263BIDRA PHULMALIJAKSAN PHULMONIBPL
112 00000636BIDYA ROBIDASLT KOLONG MUNDABPL
113 00000248BIDYABOTI BWARILT KARAN BAORIMMASY
114 00000353BIJITA KALANDILT PREM KALINDIAPL
115 00000059BIJOL KHETROPALLT BIMOL KHETRAPALAPL
116 00000568BIJOY BAWRILT GUNDHAR BAWRIAPL
117 00000704BIJOY BHUINLT BASHU BHUINMMASY
118 00000562BIKASH MURALT LAKHIRAM MURAAPL
119 00000714BILA TANTILT DOLGOJON TANTIAPL
120 00000437BILASHI KALINDILT GHASIA KALINDIAPL
121 00000272BIMALA KARMAKARLT PAVDOV SURIBPL
122 00000725BIMALA KHETRAPALLT MULARAM KHETRAPALMMASY
123 00000039BIMOLA KARMAKARLT SUNILAL KARMAKARAPL
124 00000600BIMOLA BHUMIJLT BUDHU BHUMIJMMASY
125 00000696BINA BAGTILT DUBRAJ SURIMMASY
126 00000567BINA BAURILT DHONESWAR BAORIMMASY
127 00000702BINA BOSAKLT HIRANATH KUCHMMASY
128 00000761BINA GOGOI DUARAHKOMOLESWAR DUWARAHBPL
129 00000096BINA KARMAKARLT HARIPAD KARMAKARBPL
130 00000047BINA KORMOKARLT KRISHNA SONARAPL
131 00000023BINA TANTILT HIRANATH KUCHAPL
132 00000035BINADA TANTILT ROGHUNATH BAKTIAPL
133 00000184BINATI GHATUWARLT MOHADEV GHATUWARAPL
134 00000135BINDAMONI KHETROPALKESAB SHINGBPL
135 00000518BINDIA KALINDISUKRU KALINDIAPL
136 00000698BINITA BAURILT GURUCHARAN BHUMIJMMASY
137 00000178BINITA GANJUBABULAL KARMAKARMMASY
138 00000679BINU BAURILT BIMAN KHETRAPALMMASY
139 00000139BINU CHUTIAJATIRAM GOGOIBPL
140 00000363BIRSI KALANDILT KARTIK KALINDIAPL
141 00000628BISHA TASALT KANDU TASAMMASY
142 00000361BOBI KALANDINUTAN KALINDIAPL
143 00000005BOBI KORMOKARLT PATU KORMOKARAPL
144 00000580BOBITA MUNDALT BIKRAM MUNDAMMASY
145 00000265BOGAMONI GARHLT GANDA KARMAKARBPL
146 00000834BOGEE KORMAKARDEBARU MUTTAAPL
147 00000404BOHAGI CHANGMAILT TANU DIHINGIAAPL
148 00000798BONJYOTI PHUKANUDIT LAHONBPL
149 00000273BORAKHARANI HAZARIKIALT. JAYANTA HAZARIKABPL
150 00000533BRINDABONI MURAHLT RAMCHARAN PASIMMASY
151 00000382BUBULI KHETROPALLT GOPAL BAORIAPL
152 00000347BUDHANI KUMARLT GUNUNA DAKWALAAPL
153 00000068BUDHUMONI TANTILT KESHOB TANTIAPL
154 00000586BULBULI GUWALAGURAN GOWALAMMASY
155 00000012BULU GUWALALT TILASWAR GUWALAAPL
156 00000519BUNITA SURILT DILIP SHINGAPL
157 00000590BURHI KALINDIBADAN DASMMASY
158 00000649BUTNI KHETROPALLT AVOILA KHETRAPALMMASY
159 00000247CHAKI BHUILT NATH BHUIBPL
160 00000509CHAKRABARTY KALINDILT RAMKISHAN KALINDIAPL
161 00000170CHAMPA KHETROPALLT BJHAMRA KHETRAPALBPL
162 00000199CHANDA KHATRAPAULLT KARTIK KHETRAPALAPL
163 00000832CHANDAMONI ROBIDASLT JAGANATH ROBIDASAPL
164 00000819CHANDRAMUKHI TANTILT SHUK TANTIAPL
165 00000423CHANDRAWATI SURILT HEMANTA BHUMIJAPL
166 00000236CHITRA KARMAKARLT RAMCHANDRA BAORIBPL
167 00000226CHITRA KHATRAPAULLT SUNUKA BAWRIBPL
168 00000451CHUTU KALINDILT RADHA KALINDIAPL
169 00000352DASMI KALENDILT JIBON KALINDIAPL
170 00000090DEBAJANI KHETROPALTULSI KHETRAPALAPL
171 00000220DEBARI BAKTILT PANDOV CHAOBPL
172 00000279DEBARI BHUMIJLT ANIL BHUMIJMMASY
173 00000052DEBARI CHURILT. MUHI CHURIAPL
174 00000057DEBARI KHETROPALSUJIT KHETROPALAPL
175 00000387DEBARI MUNDALT REPA MUNDAAPL
176 00000506DEBARI MUNDALT CHANDU MUNDAAPL
177 00000205DEBARI TANTILT MANDHAR TANTIBPL
178 00000741DEOMONI PANIKALT AKHILAPL
179 00000566DEVJANI KALINDIJAGNATH TANTIAPL
180 00000554DEWARI BAWRILT LOBIN BAORIMMASY
181 00000799DEWARI KARMOKARLT HARIPAD KARMAKARMMASY
182 00000532DHANANJAY KALINDILT SUREN KALINDIAPL
183 00000795DHANIRAM KORMOKARMEGHU KARMAKARAPL
184 00000235DHONRAJ BHUMIJLT MOHABIR BHUMIJMMASY
185 00000467DHURBA KALINDILT MOHANANDA KALINDIAPL
186 00000310DIBYAJYOTI BAILUNGLT BHUGESWAR RAIDINGIAAPL
187 00000209DIMPI SAIKIA BORUAJATIN SAIKIABPL
188 00000399DINESH KALINDILT ANAND KALINDIAPL
189 00000011DIPA TANTILT CHOTURGHAN TANTIAPL
190 00000535DIPALI MAJHILT MADHU MAJHIMMASY
191 00000243DIPALI BHUILT TUTUBABA KHARIABPL
192 00000183DIPALI CHUTIAMANIK GOGOIBPL
193 00000605DIPALI KALINDIPREMLAL KALINDIMMASY
194 00000734DIPALI KHETRAPAL BPL
195 00000851DIPALI KHETROPALLT PACHU ROBIDASAPL
196 00000436DIPALI KONWAR DEUGHARIAMANIKCHANDRA KONWARAPL
197 00000813DIPIKA CHETIABINA GOGOIAPL
198 00000708DIPTI TANTIALO TANTIMMASY
199 00000631DIVE TANTILT LAKHIDHAR TANTIMMASY
200 00000653DROPODI TANTILT BASUA TASAMMASY
201 00000744DRUPODI BHUAINLT SAMBARIYA BALINDASMMASY
202 00000757DUBI CHETIAJADAB CHETIABPL
203 00000164DUKHI BHUINLT APARTIYA PAIK BPL
204 00000198DUKHI KHETROPALLT SUREN KHETRAPALBPL
205 00000545DULALI BAWRILT LAKHESWAR BAORIMMASY
206 00000555DULARI KALANDILT CHANDA BHUMIJBPL
207 00000412DULARI KALINDILT HABLU KALINDIAPL
208 00000442DULUMONI CHETIARUPENDAR BORBORUAHAPL
209 00000013DURGA TANTILT NOKUL BHUMIJAPL
210 00000699DURGAMONI BAGTILT DUBRAJ SURIMMASY
211 00000669DURGESAWRI KHETROPALLT BHUGESWAR KHETRAPALMMASY
212 00000539DURPOTI BAWRILT DHUNU BAORIAPL
213 00000449DURPOTI KARMOKARAKIL KARMAKARAPL
214 00000523DUTIRAM CHETIALT HINGRA CHETIAAPL
215 00000216DUWAN KHARMOKARLT METHILAL KARMAKARBPL
216 00000715FAGUNI KHETRAPALSUSHIL KHETRAPALAPL
217 00000105FAGUNI SURILT BUNDA BAILUNGBPL
218 00000473FUL KHETROPALLT SAROD MUNDAAPL
219 00000271FULASWARI KARMAKARLT NANDA KARMAKARMMASY
220 00000267FULBASIYA TANTILT NATH TANTIMMASY
221 00000160FULESHWARI BAKTILT HARI BAKTIBPL
222 00000765FULESWARI KARMAKARLT MUKAN KARMAKARMMASY
223 00000084FULKUMARI TASHALT MADON TANTIAPL
224 00000067FULMONI GUWALALT GOBORDHAN GUWALAAPL
225 00000062FULMONI TANTILT SUKLAL TANTIAPL
226 00000037FULTUSI TANTILT NAVI TANTIAPL
227 00000200GANGA KARMAKARLT BALRAM KARMAKARBPL
228 00000123GANGA NAYAKLT CHANDA KHETRAPALBPL
229 00000492GANGAMINI BHUMIJLT GURU BHUMIJAPL
230 00000348GAYATRI BAURIDEBA GHATUWARAPL
231 00000162GAYATRI BHUYANLT SIKARI URANGMMASY
232 00000767GEETA BHUMIJLAKHINDAR BHUMIJMMASY
233 00000260GITA BAURILT RAMDAS BAWRIBPL
234 00000093GITA BHUMIJLT LAKHIRAM BHUMIJBPL
235 00000089GITA KALINDILT MILON KALINDIAPL
236 00000288GITA KARMAKARPABAN KHETRAPALMMASY
237 00000840GITA KHETRAPALLT BANDHAN KHETRAPALAPL
238 00000737GITA KHETRAPAULLT FUKEN KHETRAPALMMASY
239 00000064GITA KORMOKARLT JAGHRAM KORMOKARAPL
240 00000513GITA MUNDADURGA MUNDAAPL
241 00000529GITA MURAHLT ANIL RAMANIMMASY
242 00000333GITA PASILT RAMCHANDRA PASIAPL
243 00000579GITA SURIBURHA URANGMMASY
244 00000132GITA TANTILT SYAMSUNDAR TANTIBPL
245 00000124GITA URANGLT RABI URANGBPL
246 00000224GITA URANGPORWA URANGBPL
247 00000454GOLBOTI BAWRILT HALADHAR KALINDIAPL
248 00000249GONGAMONI BAKTILT MANGLA MURAHBPL
249 00000320GOURI KALANDILT MADHU KALINDIAPL
250 00000029GOWMONI KHUDALLT KUSH KHUDALAPL
251 00000647GRIJHA SAHLT KOPILDAVE SAHMMASY
252 00000831GULAPI KORMAKARLT CHOROI KARMOKARAPL
253 00000475GULAPI PASHILT RAMCHANDRA PASIAPL
254 00000563GUNDORI BAWRILT HUREN BAORIMMASY
255 00000061GUNOMONI KALINDILT HARILAL KALINDIAPL
256 00000290HALIKA TANTILT GUDU TANTIMMASY
257 00000367HAULI MAZHILT KANTU MAJHIAPL
258 00000500HEMANTI CHOUDHARILT SALEGRAM PASIAPL
259 00000787HIMASHREE CHUTIARAMEN GOGOINEW
260 00000763HINA KORMOKARLT SURJAN KARMAKARMMASY
261 00000315HIRAMONI CHETIAMOHESWAR CHETIAAAY
262 00000608HIRAMONI MAJHILT MUHIRAM MAJHIMMASY
263 00000750HIRANYA KORMOKARLT PREM MANKI MMASY
264 00000830HOLINDRA CHODHARILT SUIT CHODHARIAPL
265 00000015HOROSOTI KHETROALLT RAMA KHETRAPALAPL
266 00000461HORU TELILT PUNUWA TELIAPL
267 00000564HUKURMONI MUNDAGANESH BHUMIJMMASY
268 00000065HUNMONI KALINDICHAMU JANIAPL
269 00000544INDIRA GUOWALABISHWANATH SHINGMMASY
270 00000627INDRARI KODALLT ROMESWAR KHUDALMMASY
271 00000087ISMRITII GHATUWARLT UTAM GHATUWARAPL
272 00000559JAMANTI GOWALALT NILAKATA GOWALAAPL
273 00000112JAMINI BHUMIJLT MONUHAR BHUMIJBPL
274 00000505JAMUNA GUWOLALT RAMMOHESH GUWOLAAPL
275 00000331JAN RABIDASLT BODORI RAVIDASAPL
276 00000816JANEKI JATIPOTIALT BADESWAR GOGOIAAY
277 00000338JANKI BAURILT KAMAL KARMAKARAPL
278 00000812JANKI KHETROPALLT SUBH KHETRAPALAPL
279 00000410JANKI MAJHIBIJOY HEMRAM APL
280 00000155JAWONI URANGLT RAMCHANDRA URANGBPL
281 00000772JAYA BAILUNG KONWARLT. THULUK KONWARBPL
282 00000141JAYANTI CHANGMAILT. LATANG SENSUWABPL
283 00000167JAYANTI PAULLT KARUNA DEYMMASY
284 00000111JAYMOTI KHETROPALLT KALISARAN BAWRIBPL
285 00000703JAYMOTI KHETROPALLT MURLI KHETRAPALMMASY
286 00000720JHARNA PAULLT JITEN CHANDRA MMASY
287 00000644JHOLAKMONI KHETROPALLT CHAROD KHETRAPALMMASY
288 00000843JIBANTI PANGINGKUBER MILIAPL
289 00000687JINA TANTILT BASU BHUINMMASY
290 00000846JINU BHUMIJMINARAM OJAAPL
291 00000187JIRA KHETROPALLT NAKUL KHETRAPALBPL
292 00000462JITEN KALANDILT. DURGA KALANDIAPL
293 00000829JITEN TANTILT LUSON TANTIAPL
294 00000151JOLESWARI KARMAKARLT BEJU KARMAKARAPL
295 00000695JOMUNA BAGTILT RASU BAKTIMMASY
296 00000637JOMUNA KALINDILT GABORDON KALINDIMMASY
297 00000237JORINA FULMALILT NABHI SOBORMMASY
298 00000728JOYA BAILUNG KONWARTHULUK KONWARBPL
299 00000175JOYMOTI TANTILT JACKSAN TANTIBPL
300 00000713JOYTOKI KHUBANALT TULSI TANTIAPL
301 00000497JUGITA KALANDILT HIRALAL KALINDIAPL
302 00000369JUGITA KALINDILT DIGAM KALINDIAPL
303 00000792JULANDI TANTILT SUNDARMAL TANTIMMASY
304 00000692JUN BOSAKLT MATHILAL KORMOKARMMASY
305 00000228JUN KALINDICHAMNATH KALINDIBPL
306 00000433JUNAKI BAWRILT JITEN BAWRIAPL
307 00000469JUNAKI BAWRILT. KRISHNA BAWRIAPL
308 00000172JUNAKI KARMAKARLT JANGLA KARMAKARMMASY
309 00000796JUNAKI KHETRAPAULLT BASU KHETRAPALMMASY
310 00000573JUNAKI KHETROPALLT KARTIK BAORIMMASY
311 00000557JUNAKI KONWARPUTU KAHARAPL
312 00000311JUNALI MUNDALT PETUA MUNDAAPL
313 00000232JUNMONI CHETIAGHANAKANTA LAHONBPL
314 00000493JUNU BHUMIJNANU SINGH BHUMIJAPL
315 00000782JUNU SONOWALTUKHESWAR SONOWALNEW
316 00000204JUSHNA KARMAKARMLT NAREN KARMAKARMMASY
317 00000283JUSHNA K. PALHUSSAIN KHETROPALMMASY
318 00000116JUSHNA KHETROPALSODA KHETRAPALBPL
319 00000173JYOTI URANGLT KALINATH URANGBPL
320 00000344KAJAL BAURILT GADHAB MUNDAAPL
321 00000390KAJOLI KALANDILT SAWAN KALINDIAPL
322 00000657KALABOTI SAHBOLRAM SAHMMASY
323 00000088KALBOTI ROBIDASLT CHOUTU ROBIDASAPL
324 00000666KALPANA KALINDILT GANGADHAR KALINDIMMASY
325 00000113KALPANA KHARMOKARLT KHUJA TANTIBPL
326 00000438KALPANA KUMARBABURAM KUMARAPL
327 00000517KAMALA KALINDILT DHANU KALINDIAPL
328 00000472KAMALARANI DEYLT PARESH DEYAPL
329 00000056KANU BHUINLT BASU BHUINAPL
330 00000624KARABI TANTILT RATNA KURMIMMASY
331 00000578KASTURI KHETROPALLT MOHAN BAORIMMASY
332 00000662KESHAB DASLT GURUCHARAN DASMMASY
333 00000448KHIRODA MURAHLT ARJUN MUNDAAPL
334 00000106KHUDIRAM KHETROPALABHOI KHETROPALBPL
335 00000520KIRON KALINDILT MANMOHAN KALINDIAPL
336 00000617KISHORI DEVI SAHULT CHARKHUK SAHMMASY
337 00000021KISTOMONI KHETROPALLT SUKRA BAURIAPL
338 00000334KOBITA BAURIRAMCHANDRA SURIAPL
339 00000668KOMOLA TANTILT BANUYA TASAMMASY
340 00000738KONAKLATA MILIANIRAM TAYEAPL
341 00000077KORUNA KHETROPALLT RAPU KHETRAPALAPL
342 00000076KOSOILYA TANTILT RAMCHAI CHODHORIAPL
343 00000350KRISHNA KALENDILT VUTU KALENDIAPL
344 00000153KULMONI TANTILT JADOV TANTIBPL
345 00000681KUMTI BHUINLT SUKDAVE BHUINMMASY
346 00000758KUNTI KARMOKARLT KHEDUWA KARMAKARBPL
347 00000316KUNTI KUBHOKARLT HORUA KUMARAAY
348 00000751KURANI KHETRAPAULLT BAKA KHETRAPALBPL
349 00000762KUSUM BHUILT ANANDA TASABPL
350 00000547KUSUM KHARIALT BANA KHARIAMMASY
351 00000197KUSUM TANTILT MOHORIYA TANTIMMASY
352 00000431LABANYA PHUKONLT RANGILI CHETIAAPL
353 00000104LAJONI KHETROPALLT JUGESWAR KHETRAPALBPL
354 00000202LAKHI BAKTILT SAMU BAKTIMMASY
355 00000676LAKHI I KARMAKARLT BASUA TASAMMASY
356 00000195LAKHI KARMAKARLT AJAY DASMMASY
357 00000120LAKHI TANTILTB MADHU TANTIBPL
358 00000295LAKHIMONI KHATRAPALMOHIRAM KHETRAPALMMASY
359 00000736LAKHIMONI KHETRAPAULLT SUKSUN KHETRAPALMMASY
360 00000672LAKHIMONI KHETROPALLT CHADANANDA KHETRAPALMMASY
361 00000426LAKHMI KALINDILT KRISHNA KALINDIAPL
362 00000730LAKHMI KARMAKARLT JUGESWAR KARMAKARMMASY
363 00000130LAKSMI KARMAKARLT BINUD KARMAKARBPL
364 00000435LALE MURAHLT GUNARAM MURAHAPL
365 00000498LALITA MURALT NEPALI MURAAPL
366 00000303LAXMI KHATRAPALLT LETU KARMAKARMMASY
367 00000683LEPUMONI KALINDILT DILLBAHADUR KALINDIMMASY
368 00000301LILAWATI BAKTILT ABHOI KHETRAPALMMASY
369 00000779LILAWATI KHETRAPALLT MANGLA KHETRAPALAPL
370 00000570LILAWATI KUMARLT BANSHI GUWALAAPL
371 00000815LILI SAIKIALT PROFULLA GOGOIAAY
372 00000119LILIMA BHUMIJLT MUKUNDA BHUMIJBPL
373 00000706LILIMA TASHATULSI KHETRAPALMMASY
374 00000655LILMONI BAKTILT DIGAM BAKTIMMASY
375 00000131LOBESARI KHETROPALLT SINIBAS KALINDIBPL
376 00000589LOKHI BAWRILT SURESH BAORIMMASY
377 00000024LOKHI KHUDALLT SIVA KHUDALAPL
378 00000004LOKHIMONI KALINDILT HORILAL KALINDIAPL
379 00000471LOKHIMONI NAYAKBISHNU NAYAKAPL
380 00000403LOLITA GUWALALT SASKANTA TASAAPL
381 00000612LOLITA KHETROPALLT LAKHIRAM KHETRAPALMMASY
382 00000022LOLITA VUMIJLT KARTIK GHATUARAPL
383 00000727LONI GOGOI CHUTIAPRODIP GOGOIBPL
384 00000494LOTA BAWRILT MADHAB KANDOLIAPL
385 00000292LUKURMONI BHUIKULU PAIKMMASY
386 00000656LUSHA CHODHARILT CHYAR CHODHARIMMASY
387 00000398MADHAB KALINDILT HALDHAR KALINDIAPL
388 00000546MADHU MURAHGASA MURAHAPL
389 00000409MAINA CHANGMAIJATIN KONWARAPL
390 00000240MAINA KARMAKARLT LAKHAN KARMAKARBPL
391 00000822MAINU KORMAKARGAMURA KORMOKARAPL
392 00000040MAINU KORMOKARROMESH KORMOKARAPL
393 00000821MAJONI BAKTILT RAGHUNATH BAKTIAPL
394 00000634MAKHANI SAKIALT. HUMESWAR BORDOLOIMMASY
395 00000255MALA BAKTILT NAGEN BAKTIBPL
396 00000152MALA KHETROPALLT MURNI KHETRAPALBPL
397 00000406MALOTI BAWRINAROD BAORIAPL
398 00000143MALOTI KHETROPALLT MOHAN KHETRAPALBPL
399 00000659MALOTII BAKTILT BABUL BAKTIMMASY
400 00000522MALTI KHETROPALPUSTA KHETRAPALAPL
401 00000383MAMONI BAWRIRADHESHYAM BAORIAPL
402 00000549MAMONI BAWRILT BONRACHI BAORIMMASY
403 00000354MAMONI KALENDILT SUNU KALINDIAPL
404 00000458MAMONI KUMARILT SURAJRAM MURAHAPL
405 00000776MAMONI TASALT PRADIP GOGOIAPL
406 00000543MAMU CHETIAPHATIK BORAAPL
407 00000201MAN KHATRAPAULLT RATIRAM KHETRAPAL APL
408 00000463MANDA KALINDILT HIRA KALINDIAPL
409 00000468MANGLA KALINDILT JOTON KALINDIAPL
410 00000537MANGLI BHUMIJLT MANGAL BHUMIJMMASY
411 00000601MANI SAHULT MULIA BAORIMMASY
412 00000818MANIK KONWARLT SUNARAM KONWARAAY
413 00000515MANJALA KALINDILT MOTILAL KALINDIAPL
414 00000001MANJU BAKTILT KANDORA BAKTIAPL
415 00000769MANJU BAKTILT JADOV KHETRAPALBPL
416 00000464MANJU KALINDILT PHULESWAR KALINDIAPL
417 00000591MANJU KALINDILT JADOV KALINDIMMASY
418 00000375MANJU MUNDALT PANTU MUNDAAPL
419 00000722MARISH TASSALT GHASIRAM SURIMMASY
420 00000596MAUSUMI KUMARPUSA KUMARMMASY
421 00000277MAYA BHUMIJPAHAR MANKIMMASY
422 00000107MAYA KARMOKARLT DHANU TANTIBPL
423 00000058MAYA TASASAMBARU TASAAPL
424 00000007MAYABOTI MUDALLT KOMALESWAR KHUDALAPL
425 00000504MAYARANI DEYLT PURNE DEYAPL
426 00000592MEL MAJHILT BISHNU MAJHIMMASY
427 00000386MENOKA BAURILT ROBIN KARMAKARAPL
428 00000766MERI TANTIBEJIYA PHULMONIBPL
429 00000380MERU BAWRILT GOPAL BAURIAPL
430 00000478MERUNA TELIBHULESWAR CHAO APL
431 00000149MILON KARMAKARLT DINA KARMAKARBPL
432 00000674MINA BHUMIJLT MOHESH BHUMIJMMASY
433 00000785MINA GHATUWARGUBINDA BAKTIMMASY
434 00000150MINA KHARMOKARLT GAYE MUNDABPL
435 00000839MINA KHETRAPALLT ARUN KHETRAPALAPL
436 00000206MINA TASABUDU SURIBPL
437 00000491MIRA MUNDALT SONIA MUNDAAPL
438 00000739MIRA NAYAKLT RAJEN NAYAKMMASY
439 00000297MIRA TANTILT BHIM TANTIMMASY
440 00000745MIRA TANTILT BHUTIA TANTIAPL
441 00000010MIRA TASALT MAHABIR TASAAPL
442 00000432MIRAWATI BAWRILT BHOLA BAWRIAPL
443 00000828MODAN BHUIELT BHUBONA BHUIEAPL
444 00000020MOKHIDA KHETROPALLT METU KHETRAPALAPL
445 00000648MOKHINE BAKTIEMUNILAL BAKTIEMMASY
446 00000223MOMI GOGOIDINA CHANGMAIBPL
447 00000101MONGLI TANTILT MOHABIR KHETRAPALBPL
448 00000384MONGLU MUNDALT BIKRAM MUNDAAPL
449 00000820MONI BHUINLT BRASAOU GORHAPL
450 00000452MONI BHUMIJLT PARESH BHUMIJAPL
451 00000261MONI KARMAKARLT KARMA KARMAKARMMASY
452 00000127MONI KHETROPALLT APINDAR KHETRAPALBPL
453 00000318MONI KHETROPALLT SAMU DEYAAY
454 00000541MONI MUNDALT BHAGABAN MUNDAAPL
455 00000312MONI SINGHJUGEN KALINDIAAY
456 00000097MONI SURILT MOHADEV BAKTIBPL
457 00000154MONI TASASHIBA MAJHIBPL
458 00000108MONIKA BHUMIJLALSHING BHUMIJBPL
459 00000219MONIMA CHANGMAILT. MOHENDRA HANDIQUEBPL
460 00000490MONJU CHETIADURGA GOGOIAPL
461 00000524MONJU GOWALABHAKU GUWALAAPL
462 00000324MOTI GHATUARLT MADHU GHATUARAPL
463 00000593MOTILAL BAURILT DEBULAL BAURIMMASY
464 00000234MOYURI BHUMIJLT RAMLAL BHUMIJBPL
465 00000474MUHICHANDRA MUNDALT SUREN MUNDAAPL
466 00000837MUKESH BHUMIJHIRA BHUMIJAPL
467 00000609MUNIA KALINDILT BALL TANTIMMASY
468 00000221MUNKI BAURISUCHITRA KHETRAPALBPL
469 00000336MUNNA PASILT RAMLAL PASIAPL
470 00000016MUNU KHETROPALLT LOKHIKANTO KHETRAPALAPL
471 00000019MUNU TANTILT VUTANG TANTIAPL
472 00000081NAJMIN BEGAMLT NAJOMUDDIN AHMEDAPL
473 00000485NALINI CHANGMAIDILIP PHUKANAPL
474 00000550NANIKA MURAHLT MOTORA MURAHAPL
475 00000268NARJI KHATRAPAULLT KAL KARMAKARBPL
476 00000339NAROD KHETROPALDEBU KHETROPALAPL
477 00000712NASPOTI TANTILT SOLASON TANTIAPL
478 00000250NILAKHI BORUAHMINARAM BORUAHBPL
479 00000014NIRMOLA KHETROPALLT AKHYA TANTIAPL
480 00000534NIRMOLA KHETROPALLAKHIKANTA KHETRAPALAPL
481 00000211NIRO KHETROPALPARARA TANTIMMASY
482 00000793NIRODA KHOIRABABULAL TANTINEW
483 00000365NIROLA SAUNLT RADHANATH BANINDAAPL
484 00000118NIRU BAGTILT RAJLAL BAKTIBPL
485 00000677NIRU BAGTILT RAGHU KEOTMMASY
486 00000169NIRU GHATUWARLT KALICHARAN GHATUWARBPL
487 00000017NIRU KHETROPALLT THUNKA URANGAPL
488 00000038NIRU TANTIREKU NANDAAPL
489 00000817NIVA BORGOHAINFATIK GOGOIAAY
490 00000208NIVA FULMALILT SUFAL PHULMONIMMASY
491 00000587NOMI KHETROPALLT SITKUMAR BAORIMMASY
492 00000774NOMITA TASALT SARTIK KARMAKARMMASY
493 00000079NORBODA KORMOKARLT CHOIRAI KORMAKARAPL
494 00000496NUMALI SURILT KARTIK SURIAPL
495 00000479NUNI MUNDALT THAPU MURAHAPL
496 00000582PADMA MUNDALT KRISHNA BHUMIJMMASY
497 00000531PADMA PASHILT RAMLAL PASHIAPL
498 00000189PADMA TANTILT MOHAVEER TANTIBPL
499 00000225PADMAWATI CHUTIABHABA GOGOIBPL
500 00000109PADMESWARI TONGLAMOHAN GUWALLABPL
501 00000540PADUMI CHANGMAILT MINAKANTA CHETIAAPL
502 00000482PADUMI GOGOILT LILARAM GOGOIAPL
503 00000281PARBATI BAKTILT MOTILAL BAKTIMMASY
504 00000063PARBOTI GUWALALT RUP KHETRAPALAPL
505 00000168PARBOTI KHETROPALSUBAL KHETRAPALBPL
506 00000251PARBOTI NAYAKLT NARAYAN NAYAKMMASY
507 00000414PARBOTI ROBIDASLT AWATAR RAVIDASAPL
508 00000684PATTULI KHETROPALLT NUNU KHETROPALMMASY
509 00000651PHULESWARI TANTILT KALADHAR TANTIMMASY
510 00000752PINKI BAKTIKANISTHA KUDAL APL
511 00000300PINKI BHUMIJLT KHOKA BHUMIJMMASY
512 00000777PINKI BHUYANUDAY BHUYANMMASY
513 00000660PINKI KHADALLT CHUDRA BHUINMMASY
514 00000140PINKI KHETROPALGANESH TANTIBPL
515 00000602PINKI SAHULT SADHU SURIMMASY
516 00000842PINKY SURIPABITRA KHETRAPALAPL
517 00000389POLI CHETIALT BABA GOGOIAPL
518 00000789POLI CHUTIARAJONI CHUTIAMMASY
519 00000778POMI GUWALLAGUSAI GUWALLABPL
520 00000584POMILA BAWRILT PANIRAM MUNDAMMASY
521 00000476PRABHAWATI BHUMIJLT KALABABU KARMAKARAPL
522 00000299PRAMILA BHUMIJLT LAKHINDRA BHUMIJMMASY
523 00000552PREMESHWARI PASHIGODAMI PACHIBPL
524 00000280PRITI BHENGRAMUKUT BHENGRABPL
525 00000760PRITI BHUMIJBABAI GUWALANEW
526 00000635PROBHA TANTILT KESOB NANDAMMASY
527 00000827PROMILA BAKTIGORANGA DASAPL
528 00000652PROMILA KHETROPALLT SIVA KHETRAPALMMASY
529 00000254PROMILLA KHATROPALCHAMNATH KALINDIMMASY
530 00000670PRONATI TANTI BOSAKLT KHAGEN TANTIMMASY
531 00000503PUJA KALINDILT LACHAN KALINDIAPL
532 00000186PUJA GUWALLADUKHIA KONDHABPL
533 00000212PUNESWARI KHATRAPAULLT HAREN KHETRAPALAPL
534 00000542PUNKI KAHARARUN KHETRAPALAPL
535 00000042PUNOM BHUMIJLT MANA MUTTAAPL
536 00000357PUNOM KHETROPALFAGU MUNDAAPL
537 00000291PUNU KARMAKARLT DHANESWAR KARMAKARMMASY
538 00000129PURABI BHUMIJLALIT BAILUNGBPL
539 00000658PURI BHUMIJLT TIRBUN BHUMIJMMASY
540 00000694PURIMA CHAUDHORILT RAMDIEL PASIMMASY
541 00000583PURNIMA GUWALANANDE GUWALAMMASY
542 00000026PURNIMA KHETROPALLT BEZ KHETRAPALAPL
543 00000620PURNIMA TANTILT GHUMUSTHA TANTIMMASY
544 00000298PURNOMI KARMAKARLT PRADIP KARMAKARMMASY
545 00000783PURNOMI KORMOKARLT PAWAN TASAAPL
546 00000196PUSMONI KHETROPALNAROD KHETRAPALBPL
547 00000146PUSPA BORAHTARAPRASAD TAMULIBPL
548 00000521PUSPA KALANDIDIMBESWAR KALINDIAPL
549 00000159PUSPA KARMAKARBINOD KARMAKARBPL
550 00000148PUSPA KHETROPALNARAYAN KHETRAPALBPL
551 00000434PUSPA SAUWLT SANTOSH SURIAPL
552 00000716PUTOLI CHUTIAGOYA RAJKHUWAAPL
553 00000572PUTOLI GUWOLALT PUNA GOWALAMMASY
554 00000700PUTU KHETROPALLT MUKUNDA KARMOKARMMASY
555 00000646RABTIE KALINDEELT JUGESH KORMOKARMMASY
556 00000794RACH TANTILT SAMRA BHUMIJMMASY
557 00000083RADHIKA BAWRIMANGAL BAWRIAPL
558 00000391RAHUL KHETROPALLT GANESH KHETROPALAPL
559 00000245RAIBARI KHATRAPAULLT RAMCHANDRA KHETRAPALBPL
560 00000314RAIMONI MURAHLT TIKARAM MUNDAAAY
561 00000597RAJANI KALINDIPARESH KALINDIMMASY
562 00000630RAJKUMARI KHETRAPALLT JUGESAWAR KHETRAPALMMASY
563 00000614RAJKUMARI SAUNLT SADON CHAOAPL
564 00000193RAJMONI PHULMALILT DHANJAI PHULMONIBPL
565 00000606RAJU SAUNSANKAR SAUNMMASY
566 00000328RAKHI CHANGMAISIKURAM CHANGMAIAPL
567 00000486RAKHI DEYLT NANDIKA MALAKARAPL
568 00000729RAKHI GHATUWARKUKIN GHATUWARAPL
569 00000327RAKHI KHETROPALLT SINTAMAN KHETRAPALAPL
570 00000407RAM KISHAN KHETROPALLT HARIPAD BAORIAPL
571 00000142RAMESH BAURILT BAKA BAURIBPL
572 00000501RAMESHWAR KHARIALT MUNSUK KHARIAAPL
573 00000171RAMESWAR KARMAKARMEGHU KARMAKARBPL
574 00000512RANGILA KALINDILT LAKHAN KALINDIAPL
575 00000313RANJAN MAJHILT ARPAN MAJHIAAY
576 00000341RANJANA SURILT PARESH DUTTAAPL
577 00000275RANJIT TANTILT NAROD KHETRAPALMMASY
578 00000323RANJITA BAKOTIA NEOGSUMIT BAKOTIAAPL
579 00000157RANJITA BHUMIJLT HAREN BHUIBPL
580 00000416RANJITA KALINDIHARI TANTIAPL
581 00000372RANJITA KOLITAKANU KALINDIAPL
582 00000293RANJITA MILIBIJU MILIMMASY
583 00000585RASHMI KUMARLT BHUTIA KUMARMMASY
584 00000446RASHMONI PASHILT SEDIA PASIAPL
585 00000581RATANI KHARIACHER KHARIAMMASY
586 00000242RATNI KONDHANOBA BHINABPL
587 00000050REBA TANTILT GUMUTTA TANTIAPL
588 00000422REENA DUWARILT DEBAKAR NEOGAPL
589 00000351REENA SURILT NAKUL BAORIAPL
590 00000756REKHA CHETRILAKHMAN KHERBARBPL
591 00000489REKHA KARMOKARGAJA KARMAKARAPL
592 00000477RENU GOWALALT MADAN GOWALAAPL
593 00000481RENU KHARIALT RENGTA KHARIAAPL
594 00000553RENU KHARIALT SUNESWAR KHARIABPL
595 00000528RENU KHETROPALLT ARJUN GOWALAAPL
596 00000719RENU PAULPRIMAL DEYMMASY
597 00000419RENU SHARMASHIVDAYAL SHARMAAPL
598 00000723RIMA BHUMIJLT MADAN BHUMIJMMASY
599 00000511RIMA KALINDILT KAMAL KARMAKARAPL
600 00000484RINA DASLT BARID BEDAPL
601 00000510RINA KALINDILT BUDHU KALINDIAPL
602 00000060RINA KHETROPALLT GULAP KHETRAPALAPL
603 00000342RINA SURILT GUNARAM SURIAPL
604 00000814RINTI NEOGSANKAR DEY APL
605 00000439RIPA KUMARRAMESWAR KHARIAAPL
606 00000252RISHMA BAURILT CHITRAKUMAR PANIKA BPL
607 00000100RISMA TANTILT PADUK TANTIBPL
608 00000066RITA KALINDIDILABOR KALINDIAPL
609 00000185RITA KARMAKARLT AJUDHYA KARMAKARBPL
610 00000098RITA KHATROPALLT SINU KHETRAPALBPL
611 00000526RITA PASHINANDALAL BAWRIAPL
612 00000640RITA ROBIDASLT KALL KORMOKARMMASY
613 00000621RITU TANTILT DUKHIA TANTIMMASY
614 00000838RITUMONI BHUYINSARBESWAR GOGOIAPL
615 00000138ROBONI BHUMIJLT RAJKUMAR KARMAKARBPL
616 00000632ROMBHA TANTISURUJMOL ROBIDASMMASY
617 00000003ROMOLA KHETROPALLT JOTON KHETRAPALAPL
618 00000048ROTNA BHUMIJLT RADHANATH BONIKAPL
619 00000688ROWONI KARMAKAR TANTILT CHOIROY KORMAKARMMASY
620 00000571RUBI CHETIALAKHESWAR GOGOIMMASY
621 00000381RUBI GOGOIMOHAN BORGOHAIN APL
622 00000654RUBI KALINDILT MOINA KALINDIMMASY
623 00000619RUBI TANTIMODHU TANTIMMASY
624 00000239RUKMINI BAKTIMONESWAR BAKTIBPL
625 00000705RUKMINI BHUINKOKA BHUMIJMMASY
626 00000775RUKMONI KHETRAPALLT LALCHANDRA KHETRAPALMMASY
627 00000181RUKMONI TANTISURTAM TANTIBPL
628 00000256RUKMONI TANTILT PURATTAM TANTIBPL
629 00000747RUKMONI URANGLT GUTHUA URANGMMASY
630 00000304RUMA KHATRAPALBABULAL SOHISMMASY
631 00000284RUMASURI GANGULTB RICHA BAKTAMMASY
632 00000753RUMI GORAHLT JANGLA KARMAKARBPL
633 00000459RUMI MUNDALT MAJU MUNDAAPL
634 00000764RUNU BHUMIJUNIKANTA CHUTIAMMASY
635 00000754RUNUMONI YEINBHUBIKHAN DOLEYBPL
636 00000642RUNURANI PAULLT UPENDA GOSHBPL
637 00000147RUPA BHUMIJLT BUTU BHUMIJBPL
638 00000182RUPA KHETRAPALGHANA SAIKIAMMASY
639 00000002RUPALI TANTILT CHACHI KHUDALAPL
640 00000611RUPALI CHANGMAIKEKHRAM KONWARMMASY
641 00000294RUPALI KARMAKARRAM KARMAKARMMASY
642 00000717RUPALI KARMAKARLT TANGKU MUNDANEW
643 00000849RUPALI RABIDASLT PASU RAVIDASAPL
644 00000709RUPALI ROBIDASLT ANANDA ROBIDASMMASY
645 00000625RUPESH BHUMIJLT. BULU BHUMIJMMASY
646 00000645SABINA TANTILT. JOLANDHAR TANTIMMASY
647 00000724SABITA KHETRAPALLT KARTIK KARMAKARMMASY
648 00000008SABITRE KORMOKARLT MUHICHANDRA KORMOKARAPL
649 00000556SABITRI BHUMIJLAKHIKANTA BHUMIJMMASY
650 00000257SABITRI KARMAKARLT. KISHNABPL
651 00000091SABITRI KHETROPALLT GURUCHARAN DASAPL
652 00000441SABITRI KHETROPALLT HARI BAORIAPL
653 00000667SABITRI KHETROPALLT PUTULA BHUMIJMMASY
654 00000401SABITRI KUMARLT GHANASHYAM KONWARAPL
655 00000317SABITRI MURAHCHAMTU MURAAAY
656 00000102SABITRI SURILT ABHOILAL SURIBPL
657 00000638SABITRI TASALT DUBAI TASAMMASY
658 00000030SABONI TANTILT CHOMARI TANTIAPL
659 00000693SAIRA TANTIFILIP TANTIMMASY
660 00000378SAKUNTALA DASLT GOBINDA KALINDIAPL
661 00000203SAKUNTALA URANGLT KIRANI URANGBPL
662 00000499SALGI MURAHLT BORGA MUNDAAPL
663 00000844SAMELI FHULMALILT SHIVCHARAN PHULMONIAPL
664 00000110SAMPA TANTILT NATH TANTIBPL
665 00000034SANDA SHALT BOLI SAHAPL
666 00000092SANDA TASHACHONATON BHUINAPL
667 00000780SANDHYA CHUTIATANDUL CHUTIABPL
668 00000743SANDHYA KONDHASUTU BHUMIJAPL
669 00000450SANDHYAMONI CHAUNBIREN DEYAPL
670 00000548SANGITA MUNDARAOTU MUNDABPL
671 00000266SANGITA TANTILT DEVRAJ TANTIBPL
672 00000514SANJA BAURILT RAMKRISHNA KUMARAPL
673 00000536SANJA MAJILT SOBARAN KARMAKARAPL
674 00000429SANJAY BAWRIBHOGIROTH BAWRIAPL
675 00000125SANJILA KARMAKARLT. KALIABPL
676 00000826SANKAR TANTILT. CHUNDARMONI TANTIAPL
677 00000095SANKARI KARMAKORLT ANANTA KARMAKARBPL
678 00000613SANTI DASLT SANTOSH SURIMMASY
679 00000742SANTI KALINDILT MOTILAL KALINDIMMASY
680 00000126SANTI KHETROPALLT MANGLA KHETRAPALBPL
681 00000487SANTIMONI KUMARLT SARBESAWR KUMARAPL
682 00000394SANTU MUNDALT BIKRAM MUNDAAPL
683 00000218SAPA TANTILT PABITRA TANTIMMASY
684 00000370SAPNA BAURIPANE KALINDIAPL
685 00000691SAPNA BHUINLT HUJA TANTIMMASY
686 00000673SARASAWATI BHUINLT SUBDAVE BHUINMMASY
687 00000569SARASAWATI KALINDILT AMARNATH KALINDIMMASY
688 00000574SARASAWATI KHETROPALLT HIRALAL KALINDIMMASY
689 00000483SARASHWATI DEYLT SURESHCHANDRA DEYAPL
690 00000538SARASHWATI SURILT JUNU TANTIAPL
691 00000045SARASWATI BHUMIJHIRALAL BHUMIJAPL
692 00000773SARASWATI PHULMALILT. KANDURABPL
693 00000188SARASWATI TANTIASAMU TANTIMMASY
694 00000373SARAWATI KALINDILT NITAI KALINDIAPL
695 00000405SARIKA KALINDIBINU KALINDIAPL
696 00000287SARMILA KHETRAPALLT KALIDHAR KHETRAPALMMASY
697 00000731SAROJ SAHJATASHANKAR PRASADBPL
698 00000222SAROTI KHATRAPAULLT SUSHIL KHETRAPALBPL
699 00000366SATYA PRASAD KALANDILT BINOD KALANDIAPL
700 00000330SAWRNA CHETIASARANANDA BORBARUAHAPL
701 00000025SEBERA KORMOKARLT KADUWA KORMOKARAPL
702 00000604SENIRAM KALINDILT DIGOM KALINDIMMASY
703 00000238SEWATI BHUMIJLT BIKRAM BHUMIJBPL
704 00000465SEWATI BHUMIJLT NITAI BHUMIJAPL
705 00000456SHANTI ROBIDASLT RAMAMON ROBIDASAPL
706 00000711SHANTONABABLA RAIELT PROKASH ROYAPL
707 00000392SHIBOMONI KALINDILT BISHNU KALINDIAPL
708 00000770SHIKHA CHUTIANAGEN CHUTIABPL
709 00000626SHILA THAKURLT CHUTU THAKURMMASY
710 00000639SHOMBARI TANTILT MANGLA BAKTIMMASY
711 00000735SHREYA ROYTARUN SARKARMMASY
712 00000755SHREYA ROYLT SITARAM KARMAKARBPL
713 00000710SHUNTOSH BHUMIJLT TILKA BHUMIJAPL
714 00000675SIBANI KARMAKARTORUN KHETRAPALMMASY
715 00000227SIL TANTILT PRAMANANDA TANTIBPL
716 00000322SILPA BAURISUBHASH GUWALAAAY
717 00000337SIMA CHETIAPRABIN MOHANAPL
718 00000408SIMA PASILT LALMOHAN PASIAPL
719 00000701SITA BHUINLT AIBON BHUINMMASY
720 00000561SITA KUMARLT UMA PADAPL
721 00000495SIVANI GOGOILT LAKHI DIHINGIAAPL
722 00000560SOBA KUMARLT MUNSUK KHARIAMMASY
723 00000082SOBINA GUWALALT BASU TASAAPL
724 00000847SOKISONA KHETROPALLT MONUHARI KHETRAPALAPL
725 00000070SOKUNTOLA TANTILT SIMOL TANTIAPL
726 00000848SOMBARI KALINDHILT DUKHU KALINDIAPL
727 00000049SOMPA KORMOKARLT CHOIRAI KORMAKARAPL
728 00000117SONAFUL KHETROPALLT SHIBA KHETRAPALBPL
729 00000044SONSOLA TANTILT SOMLAL TANTIAPL
730 00000078SORITA BHUINAGENASH TOPAPL
731 00000771SOSHILA BHUMIJLT. KONELBPL
732 00000823SOYANDRI TANTILT GHUMUSTHA TANTIAPL
733 00000664SRIEMOTI BHUILT BUDHIYA BHUINMMASY
734 00000616SROMILA ROBIDASLT KHEDUA ROBIDASMMASY
735 00000192SUBADHRA TANTILT RUPCHANDA TANTIMMASY
736 00000622SUBHALA KORMOKARLT FAGU KHETRAPALMMASY
737 00000453SUBHODRA KHETROPALLALCHANDRA BAORIAPL
738 00000854SUBI KAKOTIPUTULCHANDRA HAZARIKAAPL
739 00000027SUBODRA GHTUWARLT LAKHESWAR KHETRAPALAPL
740 00000274SUBRATA GOGOIRANTU GOGOIBPL
741 00000618SUHAGI KALINDILT GOMVANDAR KALINDIMMASY
742 00000565SUKRAM KHETROPALLT AKANI KHETRAPALAPL
743 00000811SUKUNTOLA KAHARLTB SHANTILAL GOWALAAAY
744 00000824SUKURMONI TANTILT HONU KHETRAPALAPL
745 00000229SULEKHA BHUMIJNAGEN BHUMIJMMASY
746 00000230SULEKHA PHULMALILT AKIL KARMAKARBPL
747 00000305SUMBARI URANGBANDANA URANGMMASY
748 00000071SUMITRA BAKTILT BUHPOTIA BAKTIAPL
749 00000413SUMITRA KALINDIRUPESH KHUDALAPL
750 00000594SUMITRA KALINDILT MOTAI MUNDAMMASY
751 00000128SUMITRA KARMAKARLT RAMDAS BAKTIBPL
752 00000041SUMITRA KORMOKARLT CHOAKRODHAR KORMAKARAPL
753 00000179SUMITRAGOGOI DEOGHARIAJIBAN GOGOIBPL
754 00000210SUMON GUWALLAKANAI SABASHIAPL
755 00000623SUMOTI TANTILT GURUNATH TANTIMMASY
756 00000784SUMU CHUTIARUPESWAR DIHINGIABPL
757 00000768SUNILA KHETRAPALLT RAMCHARAN KHETRAPALMMASY
758 00000326SUNITA BAURILT SHIVKUMAR TANTIAPL
759 00000335SUNITA BAURIKAMAL TANTIAPL
760 00000530SUNITA TELILT DEVRAJ TELI MMASY
761 00000400SUNIYA MURAHLT MURLI MUNDAAPL
762 00000418SUNMONI KALINDILT LAKHAN KALINDIAPL
763 00000302SUNSUKI CAOULT MOITA KHETRAPALMMASY
764 00000145SURAGI BAGTILT SADANANDA BAKTIBPL
765 00000424SURBON DEWGHORIAKHAGESWAR ARANDHARAAPL
766 00000833SUROJ KHETROPAULHORIMONGAL KLHETROPAULAPL
767 00000194SUROJMONI TANTIFOSI TANTIBPL
768 00000460SUSARI BAWRILT GABUSH BAWRIAPL
769 00000396SUSILA MUNDAGUNARAM MUNDAAPL
770 00000054SUSMA BAKTILT BIHOSHPOTIA BAKTIAPL
771 00000069SUWAGI KALINDILT PATU KALINDIAPL
772 00000748SUWALA KHETROPAULLT SABJIT KHETRAPALAPL
773 00000158TABITA TANTILT SUWER TANTIBPL
774 00000759TANUJA PEGU DEHINGIARABIN PEGUBPL
775 00000296TARA BHUILT KASIA PAIKMMASY
776 00000286TARA PANIKALT NARBAR PANIIKAMMASY
777 00000094TARULOTA BAGTILT NIBU TASABPL
778 00000009TEJONTI TANTIBHARAT TANTIAPL
779 00000161TIL URANGLT NITU URANGBPL
780 00000191TILESWARI KARMAKARLT GANPAD KARMAKARAPL
781 00000215TINA TANTIJAKSAN PHULMONIBPL
782 00000726TONUJA MILIMAYONG PANGINGBPL
783 00000264TORONI KHETROPALLT SUREN KHETRAPALMMASY
784 00000733TRIPOTI KHETRAPAULLT BISHNU GORHMMASY
785 00000165TUFANI TANTILT BALRAM TASABPL
786 00000395TUNI KALINDILT DIGAM KALINDIAPL
787 00000285UDRMONI KARMAKARLT HARI KARMAKARMMASY
788 00000643UMA TANTIKOSHOLYA TANTIMMASY
789 00000663UMA TANTILT DIJU NANDAMMASY
790 00000340UPASHONA KAKOTITIRTHANATH DUTTAAPL
791 00000508URMILA BAWRILT SITU BAORIAPL
792 00000258URMILA BHUMIJJOYPRAKASH MANKIMMASY
793 00000718URMILA KARMAKARLT JADUWA KARMAKARNEW
794 00000551URMILA KUMARGOJANANDA KUMARMMASY
795 00000121VANUMOTI NAYAKLT BUSU NAYAKBPL
796 00000190YASODHA TANTILT BHOLAKAR TANTIBPL