ASSAM
RC List
District: Sivasagar
Tahsil: Sonari
Village: Aideubari Kathoni
S.No.UNIQUE_RC_IDAPPLICANT NAMEFather /Spouse NameCard Type
1 00000031AJOY MISHRALT.KORMA MISHRAMMASY
2 00000043ANIMAI SORGIYARIGUBORDHAN KHAKHLARIMMASY
3 00000039AROTI SOTNAMILT.JOYRAM SOTHNAMIMMASY
4 00000062ARUNA BORUWAPREMEDHAR GOGOIMMASY
5 00000026BOBI GOGOILT.APURBO GOGOIMMASY
6 00000012BONTI BORBORAHBUDH DUWARAMMASY
7 00000056CHENIMAI SORGIRIALT.GUBIN SORGIARIMMASY
8 00000030CHOMPA SOTNAMILT.PUNU GUWALAAPL
9 00000053DIPALI BORAHLT.GULAP PHUKONMMASY
10 00000057DIPAMONI GOGOIKONTHARAM SAIKIAMMASY
11 00000041DIPIKA GOGOINIPENDRA NATHAPL
12 00000037DOIYANTI GOGOILT.BINON GOGOIMMASY
13 00000064GANAPATI TELILT.SURJU TELIMMASY
14 00000029GITA KHAKLARILOLIT BOSUMATARIAPL
15 00000050HEWALI SOTNAMILT.SUKSORON SOTHNAMIMMASY
16 00000022HIRA SORGIYARILILARAM BOSUMATARIMMASY
17 00000032HIRAMONI GOGOILT.BAPKON GOGOIAPL
18 00000027HOITPROBHA GOGOILT.LOKHEDHAR BORAHMMASY
19 00000059JUNALI PROJALT.KODOM SOTHNAMIMMASY
20 00000025KOLPANA GOGOILT.GUPAL BORGOHAINMMASY
21 00000035KOLPANA GOGOILT.GONGADHAR GOGOIMMASY
22 00000061KOMALA GORAHLT.GORH GARHMMASY
23 00000058KOMALA SOTNAMIFULSON SOTHNAMIMMASY
24 00000014KORBI GUWALLALT.MILOW TELIAPL
25 00000038KUNTI TELIMANA TELIAPL
26 00000052LAKHIMONI SOTNAMILT.DAWLAL SOTHNAMIMMASY
27 00000051LILI GOGOILT.TUPIDHAR BORGOHAINAPL
28 00000045LILIMAI KHAKLARILT.PANIRAM BODOMMASY
29 00000033LULU GOGOILT.PODMESWAR KNOWARAPL
30 00000002MALOBIKA GOGOIJOTIN GOGOIAPL
31 00000021MAMONI KHAKLARILT. SUMESHWAR BASUMOTARIAPL
32 00000047MAMU GOGOINABIN GOGOIAPL
33 00000004MILESWORI GOGOILT.JUGEN BORAHAPL
34 00000018MINAKSHI HAZARIKA BORAHCHAKRODHAR HAZARIKAAPL
35 00000003MINJU GOGOILT.KHETIKH BOSUMATARIAPL
36 00000044MINU GOGOIKAMESWAR BORUAHMMASY
37 00000024MIRA KHAKLARIRUPESWAR DOIMARIMMASY
38 00000034MOINA SOTNAMIHORISORON SOTHNAMIMMASY
39 00000016MONALISA GOGOIPUNARAM BORAHMMASY
40 00000019MOON SOTNAMILT.MOHENDRA SOTHNAMIAPL
41 00000006MORMI BEGUMM. SUNAUDDIN AHMEDAPL
42 00000049NIROLA GOGOIHUKHENDRA MOHANAPL
43 00000011NONI GOGOILT.LILAMBOR GOGOIMMASY
44 00000001PARUL CHETIALT.BUDHESWAR BORAHAPL
45 00000046PODUMI GOGOILT.ALIDHAR BORGOHAINMMASY
46 00000015PROMILA SORGIYARILT.DHONI MECHMMASY
47 00000036PROTIMA SOTNAMILT.SUREN SOTHNAMIMMASY
48 00000009PURBI SORGIYARILT.MUKUT BORGOHAINMMASY
49 00000048PUROBI BORBORAHTONGKESWAR HANDIQUIMMASY
50 00000054RONJANA KHAKLARILT.HUKHESWAR KHAKHLARIAPL
51 00000040RUPA LAHON GOGOIHOLODHAR LAHONMMASY
52 00000005RUPALI GUWALLALT.DHEREN GARHMMASY
53 00000060RUPALI TELILT.KONDRA TELIMMASY
54 00000013SAGORIKA GOGOILT. DEBOJIT GOGOIAPL
55 00000007SHABITRI BORBORAHTONGKESWAR HANDIQUIAPL
56 00000028SIBARAM SATNAMILT. BILBABU STANAMIMMASY
57 00000008SINUMONI GOGOIMANIK KNOWARAPL
58 00000017SOMPA BORAHLT.HUNONDO KNOWARAPL
59 00000055SOMPA TELILT.MONGOLU TELIMMASY
60 00000020SONDIA SOTNAMILT.MONGAL SOTHNAMIMMASY
61 00000042SONDRA PROBHA GOGOILT.DIMBESWAR KNOWARMMASY
62 00000023SORASWOTI GUWALLALT.DEWLAL GUWALAMMASY
63 00000063TILU SHILAKUTIALT.JUGESWAR GOGOIAPL
64 00000010UMAA TELILT.AJOYSHING TELIMMASY