ASSAM
RC List
District: Sivasagar
Tahsil: Amguri
Village: Bhuyan Gaon
S.No.UNIQUE_RC_IDAPPLICANT NAMEFather /Spouse NameCard Type
1 00000037ANIMA BHUYAN BPL
2 00000008ANITA BORUAH MMASY
3 00000006ANUPAMA BHUYAN APL
4 00000035ARATI BHUYAN BPL
5 00000021BANDITA BORUAH MMASY
6 00000016BHANU SAIKIA BPL
7 00000025BINU BHUYAN MMASY
8 00000012BOGI BHUYAN BPL
9 00000040BONOSHRI BHUYANBJON CHANDRA BHUYANAPL
10 00000010BORNALI BHUYAN APL
11 00000022BRINDA BHUYAN MMASY
12 00000042CHAMPA BISHWAKARMA APL
13 00000043DIPALI BORAH BPL
14 00000044DIPSIKHA GOGOI SAIKIA NEW
15 00000013HIRAMAI SAIKIA BPL
16 00000041KAMALA DASLATE BONUD DASAPL
17 00000003KAMALA SAIKIALATE GHANAKANTA SAIKIABPL
18 00000017KUSUM SAIKIA BPL
19 00000036MAMONI BHUYAN BPL
20 00000024MANJU GOGOI BHUYAN MMASY
21 00000034MAYURI SAIKIA BORA BPL
22 00000011MINA BHUYAN APL
23 00000045MINA GOGOI NEW
24 00000031MINAKHI GOGOI BHUYAN BPL
25 00000004MINTU BHUYAN APL
26 00000015MUNI BHUYAN BPL
27 00000030MUNU DAS BPL
28 00000029NIBEDITA BHUYAN BPL
29 00000018NIBHA SAIKIA BPL
30 00000048NIRUMAI SAIKIA AAY
31 00000023PARIKHITA BHUYAN MMASY
32 00000038POMPI GOGOI BPL
33 00000039PRATIMA BHUYAN APL
34 00000033PUNYA BHUYAN BPL
35 00000007PURNIMA SAIKIA MMASY
36 00000014PUSHPA SAIKIA BPL
37 00000032RANU BHUYAN BPL
38 00000009REKHA BHARALI APL
39 00000019RIJU SAIKIA BPL
40 00000001RIJUMONI RAJBONGSHI BPL
41 00000002RINA BHUYAN BPL
42 00000005RINA BORA APL
43 00000028RINA BORA BPL
44 00000020RINA SAIKIA APL
45 00000047RITUMONI GOGOI BORA NEW
46 00000027SAPNWA BHUYAN MMASY
47 00000046SIMA BORA NEW
48 00000026SUBHADRA DUTA BHUYAN MMASY